الله غالبٌ علی امره // و خداوند به امور خود مسلط است

فرهنگ ایران هیچگاه خالی از شیفتگی و شیدایی مردمان این سرزمین در برابر زیبایی و لطف و جمال در تصور نمی‌گنجد و به همین دلیل هنر یکی از مهمترین تجلیات این فرهنگ است. از هنرهای تجسمی و بصری گرفته تا سخنوری و شاعری خوشنویسی که با بدیع‌ترین و مجردترین حقایق سروکار دارد شاید بتوان گفت که در افق مشرق زمین زیبایی خود اثبات حقیقت است و در بسیاری از موارد شعر جایگزین استدلال منطقی می شود و خود یک منطق درونی می‌یابد وانگهی زیبایی معنوی و درونی و برونی و صوری در نظرگاه فرهنگ ایران از هم جدا نیست. حسن در عالم صورت وسیله‌ای است برای وصال به عالم معنی نه حجابی که انسان را از آن عالم مستور سازد، این امر مخصوصاً در عرفان و موسیقی و خوشنویسی ایرانی انعکاس یافته است.

/ 0 نظر / 18 بازدید