محمدرضا شجریان استاد توانای موسیقی و خوشنویسی

استاد شجریان در خصوص ارتباط موسیقی با سایر هنر ها گفت: هنر موسیقی با خط و به ویژه خط نستعلیق ارتباط نزدیکی دارد، در خط نستعلیق همه چیز دوار و در حرکت است و در موسیقی و مشخصا آواز نیز شما میتوانید به وضوح این حرکت دایره مانند را در تحریرها ببینید.

وی افزود: درخط نستعلیق کشش داریم و در آواز نیز دقیقا این کشش وجود دارد. اگر در خط نستعلیق کشش حروف بیش از حد باشد هارمونی و تناسب آن از بین می‌رود و در آواز نیز دقیقا همین قضیه مصداق پیدا می کند.

 

/ 0 نظر / 97 بازدید