کتابت آیۀ 83 سورۀ مبارکه قصص - شهرام جمشیدی 1383 - کبودراهنگ

تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لایریدون علوا فی الارض و لافسادا و العاقبة للمتقین

سرای آخرت را بر کسانی برگزیده ایم که خواهان فساد در روی زمین و سرکشی نباشند و عاقبت  نیک از آن تقوا پیشه گان است

 

/ 0 نظر / 32 بازدید